Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Az A1 Autó Kft.

ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2022.04.01.

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Az A1 Autó Kft., mint Adatkezelő a személyes adatok kezelését az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az A1 Autó Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait az A1 Autó Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2. Webcím: https://a1toyota.hu
E-mail cím: privacy@meszlenyiauto.hu Telefonszám: +36 66 519 200

 

Az adatkezelések alapadatai:

 1. Számlázás
Célja: Számviteli kötelezettség teljesítése
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, Számlázási cím
Időtartama: A számlakiállítás követő 8 év

2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1) bek.

Érintettek köre: Számlakiadással érintett ügyfelek
Adatok forrása: Partner
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft.

1147 Budapest Lőcsei u. 86.

+36 1 799 7930

info@progression.hu

Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

+36 (1) 428-5100

nav_kozpont@nav.gov.hu

http://nav.gov.hu

Adóügyi tevékenység
Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.com

Toyota márkaszervíz panaszok márkaszintű kezelése.
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog
 1. Érdeklődés
Célja: Célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Az azonosítás és kapcsolattartás, valamint, hogy választ tudjon adni.
Jogalapja: 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájáruláson alapul.
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Megszólítás, név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, üzenet szövege
Időtartama: Cél megvalósulásáig
Érintettek köre: Panaszos
Adatok forrása: Érdeklődő
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog, Adathordozhatósághoz való jog, Tiltakozáshoz való jog
 1. Panaszkezelés
Célja: Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele. Célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, panasz azonosítója, panasz beérkezésének időpontja, telefonszám, a beszélgetés során megadott személyes adatok, számlázási/levelezési cím, a panaszolt termék/tevékenység/mulasztás, a panasz
Időtartama: Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli.
Érintettek köre: Panaszos
Adatok forrása: Panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.com

Toyota márkaszervíz panaszok márkaszintű kezelése.
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog
 1. Vásárlók Könyve
Célja: Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele. Célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, panasz azonosítója, panasz beérkezésének időpontja, telefonszám, a beszélgetés során megadott személyes adatok, számlázási/levelezési cím, a panaszolt termék/tevékenység/mulasztás, a panasz
Időtartama: 2005. évi CLXIV. törvény 5.§ alapján
Érintettek köre: Panaszos
Adatok forrása: Panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog
 1. A gépjárművek ajánlatkérői és vásárlói. (értékesítés)
Célja: Az A1 Autó Kft. gépjárművásárló ügyfeleinek nyilvántartása
Jogalapja: 6. cikk (1) b) Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: az érintett neve, címe, telefonszáma, email címe és a gépkocsi azonosító adatai
Időtartama: Az ügyfelek adatait a Pftv. előírására tekintettel 15 évig kezelik, a meghiúsult vásárlások esetében az adatokat 5 évig kezelik,
Érintettek köre: Az A1 Autó Kft. gépjárművásárló ügyfelei.
Adatok forrása: Érintett
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft.

1147 Budapest Lőcsei u. 86.

+36 1 799 7930

info@progression.hu

Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Kapcsolódó

érintetti jogok:

Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog
 1. A szerviz szolgáltatás ajánlatkérői és vásárlói.
Célja: Az A1 Autó Kft. Toyota szerviz ügyfeleinek nyilvántartása
Jogalapja: 6. cikk (1) b) Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: az érintett neve, címe, telefonszáma, email címe és a gépkocsi azonosító adatai
Időtartama: Ajánlatkéréseket 1 évig a

A szolgáltatást igénybe vevők adatait a Pftv. előírására tekintettel 15 évig kezelik.

Érintettek köre: Az A1 Autó Kft. Ügyfelei.
Adatok forrása: Érintett
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft.

1147 Budapest Lőcsei u. 86.

+36 1 799 7930

info@progression.hu

Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Kapcsolódó

érintetti jogok:

Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog
 1. Tesztvezetés
Célja: A tesztvezetés-szolgáltatás nyújtása,
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Az ügyfél neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, gépjárművezetői engedély száma.
Időtartama: A tesztvezetésre jelentkezők adatait – amennyiben gépkocsivásárlásra nem kerül sor -, az esetlegesen felmerülő polgári jogi igény érvényesítése érdekében 5 évig.
Érintettek köre: Tesztvezetést végzők
Adatok forrása: Érintett
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.com

Toyota márkaszervíz panaszok márkaszintű kezelése.
Kapcsolódó

érintetti jogok:

Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog
 1. Ügyfél-elégedettség mérése
Célja: Reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke.
Jellege: Gépi
Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám, elégedettségi adatok
Időtartama: Amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.
Érintettek köre: Az ügyfél-elégedettségi mérésben részvevő ügyfelek.
Adatok forrása: Érintett
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.com

Toyota megfelelő szolgáltatásainak megfelelő szintű biztosítása
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog, Tiltakozáshoz való jog
 1. CO2 kibocsájtási adatok
Célja: A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatos adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követése és bejelentése
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: jármű-azonosító szám; szén-dioxid kibocsátás, a fogyasztott tüzelőanyag és/vagy villamos energia; az összes megtett távolság; a fogyasztott tüzelőanyag és villamos energia, valamint a megtett távolság a különböző menetüzemmódok szerinti felosztásban
Időtartama: A gépjármű forgalomból kivonásáig
Érintettek köre: Az A1 Autó Kft. Ügyfelei
Adatok forrása: Érintett
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Adatfeldolgozó(k):
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft. (TCE)

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.com

Toyota márkaadatok gyűjtése továbbítása a TME számára
Toyota Motor Europe (TME)

1140 Brussels, Avenue du Bourget, 60, Belgium

Toyota márkaadatok gyűjtés és továbbítása az EU. intézményei felé
A TCE és a TME számára jogi kötelezettség alapján a kezelt adatok kerülnek továbbításra.
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog,
 1. Hírlevél küldés
Célja: Szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám
Időtartama: az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig
Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó ügyfelek.
Adatok forrása: Érintett
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Tárhely.Eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

gdpr@tarhely.eu

+36 1 789 2789

Honlap tárhely biztosítása
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.com

Toyota márkaszervízelés világszintű biztosítása
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog, Adathordozhatósághoz való jog, Tiltakozáshoz való jog
 1. Követelések kezelése
Célja: Az Adatkezelő követelésének kezelése
Jogalapja: 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Természetes személy neve címe, a követeléskezeléssel összefüggő adatai
Időtartama: A követeléskezelés befejezését követő 5 év
Érintettek köre: Követeléskezeléssel érintett személyek
Adatok forrása: Érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog, Tiltakozáshoz való jog
 1. Végrehajtás
Célja: Az Adatkezelő érdekében lefolytatót végrehajtás kezelése
Jogalapja: 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Természetes személy neve, címe, a végrehajtáshoz szükséges adatok
Időtartama: A végrehajtás befejezését követő 10 év
Érintettek köre: Végrehajtásban érintett személyek
Adatok forrása: Érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog, Tiltakozáshoz való jog
 1. Vitás, jogi és peres ügyek
Célja: Jogi és peres ügyek kezelése
Jogalapja: 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Természetes személy neve címe, ügy jellegéhez adódó egyéb azonosító adatai, az ügy állásával, tényeivel, leírásával kapcsolatos adatok.
Időtartama: Az ügy lezárását követő 5 év
Érintettek köre: Jogi és peres ügyekben érintett személyek
Adatok forrása: Érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog, Tiltakozáshoz való jog
 1. Érintetti kérelmek, panaszok nyilvántartása
Célja: Nyilvántartás az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokról, kérelmekről az érintettek való kapcsolattartás
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett, panaszos
Adatok forrása: Érintett, panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog
 1. Értesítés adatvédelmi incidensről
Célja: Az adatvédelmi incidens megtörténtéről való tájékoztatás, kapcsolattartás
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett személyek
Adatok forrása: Érintett, panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Kapcsolódó érintetti jogok: Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog

 Amennyiben nem adja meg a szükséges adatait az adatkezelő nem tudja biztosítani szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését.

Az érintett jogos érdekén alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak a meghatározott személyes adatokat kezeli.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás túlzó, vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a túlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–              az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–              az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–              az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–              az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–              az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett személyes adatai törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Érintett kérelmére Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését:

 • amennyiben az Érintett vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
 • amennyiben az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Facebook